Regulamin

Regulamin zamieszczenia wpisu/ofery turystycznej w bazie danych Portalu Internetowego nadbugiem.com.pl

§ 1

Właścicielem nadbużańskiego internetowego serwisu turystycznego nadbugiem.com.pl jest firma MOUTON interactive z siedzibą w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 265, 08-110 Siedlce, NIP: 821-152-01-37, REGON: 711664250, reprezentowaną przez Krzysztofa Barana – właściciela, zwana dalej operatorem.

§ 2

Celem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług dotyczących zamieszczania informacji o ośrodkach turystycznych w serwisie nadbugiem.com.pl.

§ 3

Cennik świadczonych usług przez operatora dostępny jest na stronie http:///cennik.php.

§ 4

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny również on-line pod adresem: http:///regulamin.php

§ 5

Użytkownikiem serwisu może być zarówno osoba fizyczna, firma jak i instytucja.

§ 7

Zamieszczone informacje będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez administratora, zaś dane w wersji płatnej po dokonaniu wpłaty zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną w cenniku.

§ 8

Informacje mogą być dostarczane przez usługobiorców w następujący sposób:
· wypełniając formularze zgłoszeniowe,
· dostarczając informacje drogą elektroniczną, na adres wskazany przez operatora,
· pocztą tradycyjną na adres wskazany przez operatora

§ 9

Usunięcie wpisu przez usługobiorców przed terminem ważności abonamentu nie obliguje operatora do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty. Abonament podstawowy trwa 1 rok.

§ 10

Okres publikacji danych w wersji płatnej jest czasowy, zgodnie z obowiązującym cennikiem

§ 11

Operator nie odpowiada za informacje i pliki graficzne zamieszczone będą dostarczone przez usługobiorcę, oraz za wiarygodność danych.

§ 12

Informacje oraz pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym prawem.

§ 13

Usługobiorca wypełniając formularz zgłoszeniowy dostarcza dane tym samym potwierdzając ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym

§ 14

W przypadku złamania niniejszego regulaminu operator ma prawo usunąć informacje zamieszczone przez usługobiorcę, bez obowiązku zwrotu całości lub części wniesionej opłaty

§ 15

Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania haseł osobom trzecim.

§ 16

Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do wprowadzonych danych, oraz ich edycji za pomocą formularza dostępnego na stronie http:// .zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z póżn. zm.)

§ 17

Edycja danych wprowadzanych przez operatora jest określona zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 18

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, nie wcześniej jak na 30 dni przed opublikowaniem nowej wersji na stronie http:///regulamin.php

§ 19

Usługobiorca może dokonać wpisu nieodpłatnie, po cenie innej niż jest to zawarte w cenniku, lub w zamian za usługi będą produkty świadczone na rynku barterowym po wcześniejszym porozumieniu z operatorem.

§ 20

Opłatę za usługi można dokonywać wpłacając pieniądze na konto:
MOUTON interactive
Krzysztof Baran
16 1140 2017 0000 4102 0183 0607
w tytule wpisując: rodzaj usługi, okres abonamentu, dane wpłacającego

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy