Agroturystyka nad Bugiem - Serpelice, Mierzwice, Mielnik, Bug, Drohiczyn, Janów Podlaski
Facebook

HOME   »   REGULAMIN
Dr Irena Eris Neometric

Regulamin

Regulamin zamieszczenia wpisu/ofery turystycznej w bazie danych Portalu Internetowego nadbugiem.com.pl

§ 1

Właścicielem nadbużańskiego internetowego serwisu turystycznego nadbugiem.com.pl jest firma MOUTON interactive z siedzibą w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 265, 08-110 Siedlce, NIP: 821-152-01-37, REGON: 711664250, reprezentowaną przez Krzysztofa Barana – właściciela, zwana dalej operatorem.

§ 2

Celem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług dotyczących zamieszczania informacji o ośrodkach turystycznych w serwisie nadbugiem.com.pl.

§ 3

Cennik świadczonych usług przez operatora dostępny jest na stronie https://www.nadbugiem.com.pl/cennik.php.

§ 4

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny również on-line pod adresem: https://www.nadbugiem.com.pl/regulamin.php

§ 5

Użytkownikiem serwisu może być zarówno osoba fizyczna, firma jak i instytucja.

§ 7

Zamieszczone informacje będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez administratora, zaś dane w wersji płatnej po dokonaniu wpłaty zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną w cenniku.

§ 8

Informacje mogą być dostarczane przez usługobiorców w następujący sposób:
· wypełniając formularze zgłoszeniowe,
· dostarczając informacje drogą elektroniczną, na adres wskazany przez operatora,
· pocztą tradycyjną na adres wskazany przez operatora

§ 9

Usunięcie wpisu przez usługobiorców przed terminem ważności abonamentu nie obliguje operatora do zwrotu całości lub części wniesionej opłaty. Abonament podstawowy trwa 1 rok.

§ 10

Okres publikacji danych w wersji płatnej jest czasowy, zgodnie z obowiązującym cennikiem

§ 11

Operator nie odpowiada za informacje i pliki graficzne zamieszczone będą dostarczone przez usługobiorcę, oraz za wiarygodność danych.

§ 12

Informacje oraz pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym prawem.

§ 13

Usługobiorca wypełniając formularz zgłoszeniowy dostarcza dane tym samym potwierdzając ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym

§ 14

W przypadku złamania niniejszego regulaminu operator ma prawo usunąć informacje zamieszczone przez usługobiorcę, bez obowiązku zwrotu całości lub części wniesionej opłaty

§ 15

Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania haseł osobom trzecim.

§ 16

Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do wprowadzonych danych, oraz ich edycji za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.nadbugiem.com.pl .zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z póżn. zm.)

§ 17

Edycja danych wprowadzanych przez operatora jest określona zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 18

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, nie wcześniej jak na 30 dni przed opublikowaniem nowej wersji na stronie https://www.nadbugiem.com.pl/regulamin.php

§ 19

Usługobiorca może dokonać wpisu nieodpłatnie, po cenie innej niż jest to zawarte w cenniku, lub w zamian za usługi będą produkty świadczone na rynku barterowym po wcześniejszym porozumieniu z operatorem.

§ 20

Opłatę za usługi można dokonywać wpłacając pieniądze na konto:
MOUTON interactive
Krzysztof Baran
16 1140 2017 0000 4102 0183 0607
w tytule wpisując: rodzaj usługi, okres abonamentu, dane wpłacającego 


ZNAJDŹ W ZASOBACH NADBUGIEM:  


Zamów online:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.mouton.pl/ODO

Nasze
rekomendacje

Aktualności

Wieczór Białoruski w Drohiczynie (2020-02-07)

Gminny Wieczór Kolęd (2020-01-16)

Wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu” (2019-12-19)

Otwarcie sezonu Morsowego 2019 (2019-11-22)

Rodzinna niedziela w Drohiczynie (2019-11-20)

Dzień Seniora w Wilanowie (2019-11-15)

Społeczność

Kontakt
z nami

Operatorem serwisu nadbugiem.com.pl jest
MOUTON interactive
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

tel.: (0 25) 640 71 63
fax. (0 25) 640 71 64
www.mouton.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
info@nadbugiem.com.pl
lub pod numerem telefonu
+48 25 640 71 63
Fax: +48 25 640 71 64.

Nasi Partnerzy
  KRAINA BUGU
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Nadbużański Park Krajobrazowy
  Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  na wsi
  Artur Tabor
  plener fotograficzny podlaski przelom bugu 2004
  Bocian
  Powit Siemiatycki
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
O Nadbugiem  |  Jak to działa?  |  FAQ  |  Mapa strony  |  Regulamin  |  Cennik  |  Reklama  |  Kontakt created by mouton.pl
Polecamy
sklep.drirenaeris.pl
Sukienki komunijne
Hamaki
Outlet Eris
Kraina Bugu
Julia
Zareklamuj się u nas
Zareklamuj się u nas