Korczew Mogelnica

"Korczew Mogelnica"

Nadbużański Park Krajobrazowy

Ogólna charakterystyka ścieżki
Ścieżka przyrodnicza "Korczew – Mogielnica – Korczew", zaczyna się przy remizie OSP w Korczewie. Ścieżka ma postać pętli, prowadzi drogami gminnymi. Jej długość wynosi 14 km i jest oznakowane w terenie kolorem zielonym. Trasę ścieżki można przybyć pieszo lub rowerem. Czas samego przejazdu wynosi ok. 1,5 godziny. Proponowana trasa ścieżki przyrodniczej odkryje wędrowcom wiele swoich tajemnic przyrodniczych i historycznych. Wiedzie bowiem przez lasy i rezerwaty przyrody. Na trasie ścieżki ustawionych jest 10 tablic dydaktycznych, opisujących faunę i florę.


Dojazd
Jeśli nie posiadamy własnego środka transportu, możliwy jest dojazd linią PKS z Siedlec do Korczewa lub z Łosic do Korczewa. Punktem wyjścia jest przystanek PKS w Korczewie, stamtąd udajemy się w kierunku Pałacu w Korczewie.

 >>>pokaż mapę<<<


Przystanek 1. Początek trasy
Trasa ścieżki zaczyna i kończy się przy Remizie OSP w Korczewie. Zachęcamy do odwiedzenia pałacu oraz ścieżki dydaktycznej znajdującej się na terenie rezerwatu "Dębniak". Korczew to jeden z największych i najpiękniejszych zespołów pałacowo – parkowych w dolinie Bugu.


Przystanek 2. Ptaki wodne
Stawy są sztucznymi, płytkimi zbiornikami ograniczonymi groblami, okresowo pozbawionymi wody. Ich roślinność zbliżona jest jakościowo i ilościowo do roślinności starorzeczy. Należy zwrócić uwagę na duży udział roślin swobodnie pływających. Stwarza to korzystne warunki do występowania wielu gatunków ptaków wodnych, z których spora część odbywa tu lęgi. Obfitujące w ryby stawy stanowią zasobną bazę pokarmową dla ptaków takich jak: czaple, perkozy, mewy i rybitwy. Przybrzeżny pas szuwarów zapewnia bezpieczne miejsce do gniazdowania bąków, łysek, trzciniczków, rokitniczków, wodników i kokoszek wodnych. Tutaj przyda nam się na pewno lornetka oraz atlas ptaków, który pomoże oznaczyć napotkane ptaki.


Przystanek 3. Sukcesja ekologiczna
Zespoły roślinne są zespołami dynamicznymi. Wszystkie nawet najbardziej długowieczne zespoły roślinne z biegiem czasu ulegają przemianom. Jeden z zespołów zanika, a inny zajmuje jego miejsce. Przyczyny sukcesji mogą być różnego rodzaju. Można je ująć w dwie zasadnicze grupy: przyczyny tkwiące w szacie roślinnej oraz przyczyny zewnętrzne.


Przystanek 4. Rezerwat przyrody "Przekop"
Znajdujący się obok drzewostan to rezerwat przyrody "Przekop". Rezerwat leśny utworzony w 1964 r. na powierzchni 21,08 ha, położony w gminie Korczew dla ochrony naturalnych fragmentów wilgotnych i żyznych lasów liściastych charakterystycznych dla terenów nadbużańskich. W rezerwacie chronione są naturalne płaty łęgów wiązowo-jesionowych i olszowo-jesionowych z dębem, klonem, wiązem, jesionem, lipą, topolą i olszą. W zbiorowiskach leśnych rezerwatu jest duży udział krzewów. W dużych ilościach występuje: czeremcha, porzeczka czerwona, leszczyna i dereń.


Przystanek 5. Leśne ptaki
Miejsce to może być lekcją biologii, bowiem możemy tutaj zapoznać się z gatunkami ptaków występującymi w lesie, a na tablicy przedstawiono ich biologię (ukazane są na niej zdjęcia ptaków charakterystycznych dla biotypu leśnego). Warto więc zatrzymać się na dłużej i podnieść wzrok ku górze. Korony drzew zamieszkują liczne gatunki ptaków, dając im schronienie, pozwalają zbudować gniazda, są także miejscem żerowania. W lesie spotkać i usłyszeć możemy przede wszystkim: dzięcioły, zięby, sikory, kowaliki, pełzacze, gile, piecuszki, sójki, kruki, muchołówki, świstuszki. Bardzo pomocna w obserwacjach będzie lornetka.


Przystanek 6. Rośliny runa
Runo lasu to najniższa warstwa roślinności składającej się z mchów, porostów, grzybów, siewek drzew, krzewów, paproci oraz licznych gatunków zielnych, a wśród nich: zawilec, szczawik, pierwiosnka. Większość z nich zakwita wiosną, zanim rozwijające się na drzewach liście utrudnią dostęp do światła. Znajdująca się w tym miejscu tablica informacyjna przedstawia charakterystykę poszczególnych gatunków.


Przystanek 7. Płazy i gady Polski
Płazy i gady żyją niemal we wszystkich środowiskach. Niektóre z nich są zwierzętami najczęściej spotykanymi w lesie. Spełniają bardzo ważną role w przyrodzie, a w wielu przypadkach są naszymi sprzymierzeńcami w ochronie lasu i upraw rolnych. Pomimo tego nie cieszą się najlepszą opinią wśród społeczeństwa, a wiedza na ich temat jest bardzo znikoma. Nadbużański Park Krajobrazowy jest miejscem występowania 12 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. Wszystkie gady oraz większość gatunków płazów należą do zwierząt prawnie chronionych dlatego wszelkie ich podpatrywanie powinno być dokonywane w taki sposób, aby ich nie niepokoić. Wykluczone jest chwytanie do ręki, a także zakazana jest ich hodowla. Podpatrywanie jest trudne i w większości przypadków jest to zajęcie dla osób cierpliwych. Obserwacje należy prowadzić pojedynczo bądź w niewielkich grupach. Przyda się nam dyktafon, notatnik oraz atlas.


Przystanek 8. Ptaki drapieżne
Ptaki drapieżne Falconiformes stanowią bardzo swoistą wyodrębnioną grupę. Ptaki drapieżne są grupą silnie zróżnicowaną pod względem rozmiarów ciała i sposobów polowania. Do żadnej chyba innej grupy ptaków człowiek nie żywi tak przeciwstawnych uczuć, jak do ptaków drapieżnych i sów. Podziwia ich piękno, siłę traktując jako symbol szlachectwa i cenie niemal na wagę złota. Należy pamiętać, że ptaki drapieżne to niezastąpiony składnik przyrody, który trzeba zachować za wszelką cenę.


Przystanek 9. Rezerwat leśny "Kaliniak"
Rezerwat leśny "Kaliniak" utworzony na powierzchni 54,41 ha w roku 1979, położony jest w gminie Korzczew. Chroni naturalne fragmenty lasów liściastych z bogatym w rzadkie gatunki runem. Występują tu grądy i łęgi z lipami, dębami, jesionami, wiązami i klonami. W runie spotykamy: kokorycz pustą i pełną, bniec czerwony, wiechliną odległokłosą, miodunkę ćmę i jaskier kosmaty. Bogactwo flory jest wynikiem żyznego podłoża o dużej wilgotności.


Przystanek 10. Życie stawu
Wielu z nas rozpoczynało podpatrywanie przyrody właśnie od stawu, gdyż trudno jest znaleźć środowisko bardziej zadziwiające różnorodnością sposobów przystosowania się roślin i zwierząt. Żyją tu najróżniejsze organizmy, np. rośliny wodne i zwierzęta które całe życie spędzają pod wodą lub wodno lądowe. Przyrodnik zainteresowany życiem stawu zatrzyma się tutaj z pewnością z sitkiem, kuwetą, lupą. Wśród wyłowionych zwierząt znajdziemy zarówno mięczaki, skorupiaki, owady, płazy.

Korczew Mogelnica

Zobacz tę okolicę w maps.google.com

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy