Torfowisko Kules

"Torfowisko Kules"

Nadbużański Park Krajobrazowy

Kliknij, aby powiekszycŚcieżka przyrodnicza przebiega wokół "Torfowiska Kules" na terenie gminy Sadowne (Nadleśnictwo Łochów, Leśnictwo Zieleniec), w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Dojazd
Dojazd dla turystów nie posiadających własnego środka lokomocji możliwy jest autobusem PKS z Łochowa w kierunku miejscowości Sadowne. Należy wysiąść na przystanku Zieleniec. Można też dojechać pociągiem relacji Warszawa-Białystok i wysiąść na Stacji Sadowne Węgrowskie. Dalszą drogę przedstawia mapka.

 >>>pokaż mapę<<<

 

Kliknij, aby powiekszycTorfowisko Kules
Torfowisko położone jest w polodowcowej niecce otoczonej zwydmieniami morenowymi. Długość ścieżki wynosi ok.1600 m. Na jej trasie znajduje się 8 przystanków z bogato ilustrowanymi tablicami tematycznymi. Torfowisko o pow. 27,60 ha (oddz. 71c i 72j) posiada status użytku ekologicznego.

Flora
Szata roślinna torfowiska jest zróżnicowana. Centralnie położone, małe jeziorko dystroficzne porastają zbiorowiska roślinności wodnej budowane przez rdestnicę pływającą oraz chronione grzybienie białe. Na jego obrzeżach wykształciły się szuwary pałki szerokolistnejturzycy zaostrzonej. Zasadniczą część tworzy roślinność torfowiskowa. Do typowych należą zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej, turzycy nitkowatej, situ rozpierzchłego oraz mszar kępkowo-dolinkowy, na którym rosną niewielkie okazy sosnybrzozy omszonej. Na obrzeżach torfowiska licznie rośnie chroniona kruszyna pospolita. Wśród borów sosnowych otaczających torfowisko największą powierzchnię zajmuje bór bagienny, mniejszą – bór świeży a najmniejszą bór suchy.

W lasach licznie reprezentowany jest świat grzybów. Spotkać tu można szereg gatunków, m.in.: koźlarze (babka, pomarańczowo-żółty), podgrzybki (brunatny, zajączek), maślarze (sitarz, pstry) mleczaje (rudy, płowy, paskudnik, wełnianka) hełmówkę obrzeżoną, rycerzyka czerwonozłotego, lisówkę pomarańczową, klejka lepkiego, krowiaka podwiniętego zwanego olszówką, twardzioszka czosnaczka, muchomory (mglejarka, cytrynowy, czerwony, plamisty) oraz gałęziaka. Zwydmienia sąsiadujące od strony północnej z torfowiskiem są eksploatowane na skalę przemysłową. Ich obrzeża porastają zbiorowiska traworośli porębowych z panującym trzcinnikiem piaskowym oraz nitrofilne zbiorowiska krzewinkowo-zaroślowe z przewagą jeżyn i szybko rosnących gatunków drzewiastych. Na terenie piaskowni jednym ze zbiorowisk jest murawa ze szczotlichą siwą. Nieczynne torowisko prowadzące do piaskowni porasta ciepłolubna roślinność okrajkowa i rudealna. Rośnie tu chroniony gatunek storczyka – kruszczyk szerokolistny.

 

Kliknij, aby powiekszycFauna
Ssaki. Wśród większych ssaków swoją ostoje mają tu: lis, kuna leśnasarna, a w poszukiwaniu pokarmu i na odpoczynek zachodzą dzik, jenot, jeleńłoś. Mało zbadane zostało występowanie gryzoni, nietoperzy oraz ssaków owadożernych.

Ptaki. Wśród bogatego zespołu ptaków na uwagę zasługują gatunki wodno-błotne: perkozek, krzyżówka, cyraneczka, płaskonos, żuraw, wodnik, bekas kszyk, błotniak stawowy, rokitniczka, potrzostrzcinniczek. Do 1999 r. istniała tu kolonia mewy śmieszki licząca ok. 1500 par. Z uwagi na duże zróżnicowanie drzewostanów i ich struktury licznie reprezentowane są gatunki leśne. Oprócz wszędzie pospolitych ptaków takich jak np. zięba, rudzik, śpiewak, kos, świergotek drzewny, kapturka, bogatka, sójka, czy kowalik spotkać można ciekawsze np. rzadkiego drozda paszkota, raniuszka, czy kobuza. Zarośla i obrzeża drzewo-stanów zasiedlają: gąsiorek, jarzębatka, cierniówkapiegża. Na otwartej powierzchni wydmy występują: sieweczka rzeczna, świergotek polny, lerka, pliszka siwa, białorzytkalelek.

Gady i płazy. Z tej grupy zwierząt występują: jaszczurka zwinkażyworódka, zaskroniec oraz kumak nizinny, grzebiuszka ziemnażaby – wodna, trawnamoczarowa. Zwierzęta te znajdują na torfowisku i w jego otoczeniu doskonałe miejsca do rozrodu.

Owady. Różnorodność środowisk warunkuje bogaty świat zwierząt bezkręgowych, a w szczególności owadów.
Do osobliwości należy występowanie bardzo rzadkich na terenie Polski motyli dziennych: pazia żeglarza, modraszka bagniczkaszlaczkonia torfowca. Warto wymienić także inne, ciekawe motyle: rusałkę żałobnika i mieniaka tęczowca. Wśród motyli nocnych interesującymi gatunkami są: pawica gruszówka oraz barczatka dębówka. Do interesujących gatunków żyjących na wydmie należą: mrówkolew pospolity, siwoszek błękitny z rodziny szarańczowatych oraz trzyszcz leśnypiaskowy – przedstawiciele chrząszczy. Mało zbadane zostały owady leśne oraz owady i inne bezkręgowce związane z torfowiskiem, m.in. ważki, skorupiaki, mięczaki, pajęczaki oraz pluskwiaki.

 
Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy