Huta Gruszczyno-Treblinka

"Huta Gruszczyno-Treblinka"

Nadbużański Park Krajobrazowy

Charakterystyka ścieżki.
Ścieżka ta jest kontynuacją ścieżki przyrodniczej "Jeziorka Kałęczyńskie". Przebiega przez tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w granicach trzech gmin Stoczek, Miedzna i Kosów Lacki leżących w powiatach Węgrów i Sokołów Podlaski. Ścieżka "Jeziorka Kałęczyńskie" jest ścieżką typowo przyrodniczą przebiegającą w leśnych kompleksach i wśród urokliwych jeziorek dystroficznych. Dalsza część trasy oprócz aspektu przyrodniczego zawiera również element krajoznawczy, ukazując nie tylko bogactwo przyrodnicze lecz także piękno mazowieckiej wsi. Przystanek docelowy Treblinka jest znanym miejscem martyrologii i cierpienia wielu tysięcy ludzi. Całkowita długość ścieżki od początku w Hucie Gruszczyna do parkingu przy mauzoleum w Treblince wynosi 31 km. Na tej trasie znajduje się łącznie 15 tablic dydaktycznych, z czego 7 wchodzi w skład ścieżki "Jeziorka Kałęczyńskie" oraz dwa parkingi –miejsca odpoczynku. Trasa jest zróżnicowana pod względem przyrodniczym, krajobrazowym jak i stopniem trudności. Wymaga ona pewnej sprawności i kondycji. Drogę wskazuje zielone oznakowanie i drogowskazy.

Dojazd.
Aby znaleźć się na trasie należy dotrzeć do miejscowości Huta Gruszczyno w gminie Stoczek, jeśli nie własnym środkiem transportu to PKS z Węgrowa lub Sadownego. Można też zacząć wędrówkę od końca trasy czyli w Wólce Okraglik (gm. Kosów Lacki). Na gruntach tej wsi znajduje się obóz zagłady Treblinka – punkt docelowy ścieżki. Dojechać tam można autobusem z Sokołowa Podlaskiego.

Trasa ścieżki.
W trasę wyruszamy spod Pomnika Wolności przy remizie OSP w Hucie Gruszczyno początkowo poruszamy się trasą "Jeziorek Kałęczyńskich" za tablicą 7 w rezerwacie "Moczydło" mamy do wyboru: dalszą penetrację jeziorek lub dłuższą podróż do Treblinki. Na rozdrożu pokieruje nas drogo-wskaz. Po przebyciu około 1,5 km docieramy do drogi asfaltowej w Miedniku. Tu znajduje się pierwszy przystanek ścieżki.

 >>>pokaż mapę<<<


Przystanek 1. Przebieg trasy ścieżki
Zapoznamy się tu z przebiegiem ścieżki i jej walorami. W pobliżu, naprzeciw wylotu drogi znajduje się pomnik upamiętniający miejsce walki stoczonej z Niemcami w 1944 r. Obok pomnikowa grupa drzew 2 klony zwyczajne i lipa drobnolistna. Skręcając w prawo po kilkuset metrach docieramy do leśniczówki gdzie znajduje się najokazalsze drzewo w parku lipa drobnolistna o obwodzie 637 cm.

Przystanek 2. Wędrówki drzew
W tym miejscu dowiemy się w jaki sposób drzewa zajmują nowe siedliska, jakie wykształciły przystosowania pozwalające na pokonywanie odległości. Na tablicy przedstawione są kwiatostany i owoce wybranych gatunków drzew. Jedziemy drogą asfaltową około 3,6 km przez wieś Kozołupy do Międzylesia.

Przystanek 3. Gniazda ptaków
Na trasie ścieżki możemy spotkać się z różnymi gatunkami ptaków, tablica ułatwi nam również wyszukiwanie ich miejsc gniazdowania. Różnice dotyczą nie tylko samej konstrukcji gniazda, ale również miejsca jego umieszczenia. Warto zwrócić na to uwagę i baczniej przyglądać się okolicy. W Międzylesiu skręcamy w lewo kierujemy się 4,2 km na północ do Ugoszczy, przejeżdżamy przez most na rzece o tej samej nazwie i docieramy do szkoły podstawowej, gdzie znajduje się kolejny przystanek.

Przystanek 4. Ptaki drapieżne
Tablica przedstawia kilka gatunków ptaków drapieżnych, niektóre z nich z pewnością zaobserwujemy na trasie ścieżki. Ptaki drapieżne cieszą się złą sławą, ale zapomina się o ich znaczącej roli w ekosystemach. Za Ugoszczą opuszczamy krajobrazy rolnicze i wjeżdżamy w przesycony żywicą bór sosnowy, na końcu kompleksu leśnego tuż przed kolejną miejscowością – Rostki po lewej stronie drogi znajduje się pomnikowy jałowiec pospolity. Takie okazy tego gatunku są rzadko spotykane. Po przebyciu 3,1 km docieramy do Rostek w których zlokalizowany jest piąty przystanek ścieżki.

Przystanek 5. Wypalanie traw
Wśród mieszkańców wsi panuje tradycja na wiosenne wypalanie traw. Niestety człowiek nie zdaje sobie sprawy jak ogromne zagrożenia są z tym związane i jak bardzo pustoszy się środowisko przyrodnicze. Po minięciu Rostek musimy przygotować się na pogorszenie warunków jazdy, gdyż wjeżdżamy na drogę gruntową o nawierzchni żwirowo piaszczystej. W zamian za to rozciągają się przed nami ciekawe krajobrazy rolnicze z barwną mozaiką pól i kępami zadrzewień. Po około 3,7 km docieramy do wsi Maliszewa Stara, w której brukowaną drogą dojeżdżamy do przystanku 6 i parkingu – miejsca odpoczynku obok remizy strażackiej.

Przystanek 6. Sukcesja roślin
Przy trasie obserwujemy wkraczanie roślin drzewiastych na nieużytki i uprawiane ekstensywnie pola. Te niepozorne kępy zadrzewień to początek ważnego procesu przyrodniczego – sukcesji. Dowiemy się tu czym jest sukcesja i jak przebiega. Dalej droga wiedzie przez wieś Maliszewa Nowa do wzniesienia z którego rozciąga się wspaniały widok na otaczający krajobraz. Następnie drogą brukową mijamy wieś Guty, zaś na rozdrożu skręcamy w lewo, po czym drogą asfaltową docieramy do szkoły w Wólce Okrąglik.

Przystanek 7. Dokarmianie ptaków
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 155 gatunków ptaków lęgowych. Są różne metody pomocy skrzydlatym braciom, jednym z nich jest zimowe dokarmianie. Ustawienie tej tablicy przy szkole imienia św. Franciszek z Asyżu patrona ekologów nabiera podwójnego znaczenia. Poznamy tu zasady prawidłowego dokarmiania i przykładowe typy karmników.

Przystanek 8. Trasa i walory ścieżki
Za szkołą przecinamy szlak turystyczny "Doliną Bugu" i przez 3 km jedziemy po trasie "Nadbużańskiego szlaku rowerowego" po przejechaniu tego dystansu skręcamy w lewo przez przejazd kolejowy do obozu zagłady w Treblince. Umieszczone na trasie oznakowania i drogowskazy wskażą nam drogę do miejsca gdzie kończy się nasza wyprawa.


Huta Gruszczyno-Treblinka

Zobacz tę okolicę w maps.google.com

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy