XVII Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2012

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel./fax 25 632 27 50
 

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 343 51 58
 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
ul. Czechowska 4, 20-072 Lublin, tel. 81 532 50 39
 

Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 75 31
 

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa tel./fax 22 659 93 35


Międzynarodowe Plenery Fotograficzne „Podlaski Przełom Bugu” organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach od siedemnastu lat.
 

Współorganizatorami tegorocznego pleneru byli: Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców. Plener odbył się w dniach 19 – 24 sierpnia i wzięło w nim udział 35 fotografów z Polski i Ukrainy.
 

Główne cele jakie przyświecają organizatorom naszych spotkań fotograficznych to:
 

– stworzenie cyklu fotografii przedstawiających walory przyrodnicze i kulturowe regionu nadbużańskiego,
– integracja środowiska artystycznego oraz wymiana doświadczeń i promocja twórczości w dziedzinie fotografii,
– promocja bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej, atrakcyjnych turystycznie ziem nadbużańskich.
 

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jest jednym z siedemnastu parków wchodzących w skład Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie. Park chroni najbardziej cenne przyrodniczo i kulturowo tereny doliny Bugu od Terespola do rzeki Toczna oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km i zajmuje on powierzchnię ok. 31000 ha.
 

Tereny te, to obszar o bogatej historii, będący pograniczem kultur, obrządków religijnych, tradycji narodowych. Pozostało po nich wiele trwałych śladów. Kościoły katolickie sąsiadują z prawosławnymi cerkwiami, żydowskie macewy z nagrobkami unickimi. Nie brakuje również zabytków świeckich, przypominających o dawnej świetności tych terenów. Ciągle żywe są także tradycje i obrzędy ludowe, szczególnie kultywowane właśnie na terenach pogranicza. Mieszkańcy tutejszych wiosek i miasteczek są
gościnni, tolerancyjni i życzliwi. Wszystko to sprawia, że co roku chętnie wracamy do tych miejsc, aby utrwalać piękno Nadbużańskiego Podlasia.
 

Andrzej Ruciński
 

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia i zapraszamy do zapoznania się z całym albumem: pobierz
 

Szczególne podziękowania dla Pana Andrzeja Rucińskiego za udostępnienie zdjęć i albumu.


 

Adam Trochimiuk
Aleksander Skums
Andrzej Ruciński
Irena Gałuszka
Krzysztof Miduch
Małgorzata Piekarska
Marcin Jurkowski
Mariusz Forecki
Mieczysław Wieliczko
Mieczysław Wroński
Paweł Bączyk
Piotr Jasiczek
Piotr Maciuk
Robert Dejtrowski
Wiesław Kaczmarek
Wiesław Turno
Yevheniy Boyarchuk
Zbigniew Tomaszczuk

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy