Rezerwat "Kózki"

Kliknij, aby powiekszycRezerwat przyrody "Kózki" został utworzony 12 stycznia 2000 roku decyją Wojewody Mazowieckiego. Jego powierzchnia wynosi 82,12 ha. Położony jest w północnej części gminy Sarnaki, nad rzeką Bug tuż przy moście, na trasie Łosice-Siemiatycze. Północną granicę rezerwatu stanowi koryto rzeki Bug, zaś południową ciąg bagnistych starorzeczy tej rzeki. Od wschodu granica opiera się o odcinek szosy, biegnącej do Siemiatycz, zaś od południowego zachodu i południowego wschodu granicę stanowi styk muraw rezerwatu z gruntami ornymi, dochodząc miejscami do zabudowy wsi Kózki.
 
Kliknij, aby powiekszycCharakterystycznym dla rezerwatu "Kózki" elementem krajobrazu są płaty piaszczystych muraw, wytworzonych na naniesionych przez rzekę, poddanych procesom denudacji wydmach. Od rzeki w kierunku południowym teren obniża się przechodząc w sieć połączonych ze sobą starorzeczy z bogatą roślinnością wodnś i szuwarową. Dominującym typem gleb na tym okresowo zalewanym terenie są gleby oglejone, mineralne murszowe na piaskach luźnych.
 
Kliknij, aby powiekszycW skali lokalnej obszar rezerwatu stanowi swoistą enklawę otoczoną terenami o dość intensywnej ingerencji człowieka jak: ruchliwa trasa Siedlce-Białystok. zabudowa letniskowa wsi Kózki, zabudowa wiejska Kózek i Bindugi oraz grunty użytkowane rolniczo. Mimo to na stosunkowo niewielkim obszarze rezerwatu istniją dogodne warunki do gniazdowania i żerowania dla wielu gatunków ptaków. Największą rzadkością stwierdzoną na terenie rezerwatu był w latach 70-tych kulon Burhinus oedicnemus –najbardziej skryty, płochliwy i niedostrzegalny dla obserwatora przedstawiciel siewkowców. Ten tajemniczy ptak o nocnej aktywności, któremu niezbędne do życia są duże powierzchnie piaszczystych terenów, będący obecnie na granicy wymarcia występuje w Polsce (dolina Narwi) w liczbie zaledwie 2-4 par. W roku 1985 na terenie rezerwatu gnieździła się ostatnia para kulona w całej dolinie Bugu!!, w 1987 r. obserwowano poraz ostatni pojedyńczego osobnika, który bezskutecznie nawoływał partnera. Dolina Bugu jest ważnym w skali kraju obszarem gniazdowania sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula. W rezerwacie od lat notuje się występowanie 4 par tego silnie zagrożonego gatunku. Kliknij, aby powiekszycStwierdzono również gniazdowanie 2 par sieweczki rzecznej Charadrius dubius, która w dolinie Bugu jest znacznie liczniejsza niż obrożna, oraz rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, która wraz z kulonem i sieweczką obrożną umieszczona jest w "Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt".Dolina Bugu jest również ważną trasą wędrówek ptaków wodno-błotnych i wielu innych. Regularnie zatrzymują się tutaj gatunki gniazdujące w północnej Europie, a zimujące w południowo-zachodziej części kontynentu. Do grupy tych migrantów, odwiedzających corocznie rezerwat należą: nur czarnoszyji, skandynawski podgatunek pliszki żółtej i świergotek rdzawogardlisty.

>>>pokaż mapę<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy