Agroturystyka nad Bugiem - Serpelice, Mierzwice, Mielnik, Bug, Drohiczyn, Janów Podlaski
Facebook

HOME   »   PARKI   »   CHEŁMSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Dr Irena Eris Neometric

Chełmski Park Krajobrazowy

Chełmski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 14 350 ha. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Park otoczony jest otuliną o powierzchni 9 528 ha, która jednocześnie stanowi środkową część Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Celem utworzenia parku była ochrona dużych kompleksów leśnych w pobliżu Żalina, Czułczyc i Sawina oraz łąk i torfowisk. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe.

 
Kliknij, aby powiększyć

Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą torfowiska. Są to w większości torfowiska niskie – unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk występują niewielkie wyniesienia podłoża kredowego tzw. grądziki zajęte przez roślinność ciepłolubną i zadrzewienia. Nie użytkowane rolniczo zbocza kredowych ostańców stanowią siedliska interesującej roślinności stepowej. Zróżnicowanie siedliskowe warunkuje niezwykłe bogactwo faunistyczne. Najlepiej poznaną grupą spośród zwierząt są ptaki.

 
Kliknij, aby powiększyć Chełmski Park Krajobrazowy (ChPK) leży na granicy 2 mezoregionów: Obniżenia Dubieńskiego i Pagórów Chełmskich zaliczanych do makroregionu Polesia Wołyńskiego. W obrębie Obniżenia Dubieńskiego dominują równiny pojezierne (torfowe) oraz terasy jeziorne z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Równiny torfowe wypełniają dna rozległych kotlinowatych obniżeń pozadolinnych. Tworzą one monotonną wyrównaną powierzchnię w poziomie 170-175 m n.p.m. Ponad nimi (175-178 m n.p.m.) wznoszą się terasy jeziorne urozmaicone formami krasowymi oraz zagłębieniami bezodpływowymi.
 

Kliknij, aby powiększyćChPK leży w granicach zlewni Bugu. Jest odwadniany przez jego lewobrzeżne dopływy – Uherkę i Kanał Świerżowski. Występują tutaj również zbiorniki wód powierzchniowych – naturalne, eutroficzne Jezioro Słone o powierzchni 4,6 ha oraz retencyjny zbiornik w Stańkowie o powierzchni 40 ha.
W lasach występuje szereg niewielkich, często okresowych zbiorników, których średnica nie przekracza kilkudziesięciu metrów. Na obszarze ChPK występują różnej wielkości obszary bezodpływowe. Wykształciły się w nich podmokłości – bagna i torfowiska. Generalnie jednak, mimo znacznego procentu terenów podmokłych, omawiany obszar nie należy do bardzo zasobnych w wodę. Tereny, na których występuje nadmiar wody, sąsiadują z obszarami bezwodnymi. Zwiększa to znacznie kontrastowość warunków i atrakcyjność przyrodniczą parku..

 
Kliknij, aby powiększyćNajwiększą osobliwością przyrodniczą parku są torfowiska węglanowe unikalne w skali kraju i Europy. Powstały one w obniżeniach terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórz zbudowanych z kredy piszącej o bardzo wysokim udziale węglanu wapnia. W takich warunkach powstały złoża torfu wysycone związkami wapnia. Dominującym zbiorowiskiem torfowisk węglanowych jest zwarty, trudny do przebycia szuwar kłociowy. Kłoć wiechowata nigdzie poza okolicami Chełma nie występuje na tak rozległych powierzchniach.
 
Tekst dzięki uprzejmości:


wskazwki dojazdu (N 51.2214044169209, E 23.5098876953125)

 


ZNAJDŹ W ZASOBACH NADBUGIEM:  


Zamów online:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.mouton.pl/ODO

Nasze
rekomendacje

Aktualności

Wieczór Białoruski w Drohiczynie (2020-02-07)

Gminny Wieczór Kolęd (2020-01-16)

Wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu” (2019-12-19)

Otwarcie sezonu Morsowego 2019 (2019-11-22)

Rodzinna niedziela w Drohiczynie (2019-11-20)

Dzień Seniora w Wilanowie (2019-11-15)

Społeczność

Kontakt
z nami

Operatorem serwisu nadbugiem.com.pl jest
MOUTON interactive
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

tel.: (0 25) 640 71 63
fax. (0 25) 640 71 64
www.mouton.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
info@nadbugiem.com.pl
lub pod numerem telefonu
+48 25 640 71 63
Fax: +48 25 640 71 64.

Nasi Partnerzy
  KRAINA BUGU
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Nadbużański Park Krajobrazowy
  Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  na wsi
  Artur Tabor
  plener fotograficzny podlaski przelom bugu 2004
  Bocian
  Powit Siemiatycki
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
O Nadbugiem  |  Jak to działa?  |  FAQ  |  Mapa strony  |  Regulamin  |  Cennik  |  Reklama  |  Kontakt created by mouton.pl
Polecamy
sklep.drirenaeris.pl
Sukienki komunijne
Hamaki
Outlet Eris
Kraina Bugu
Julia
Zareklamuj się u nas
Zareklamuj się u nas