Uroczysko Sterdyń

"Uroczysko Sterdyń"

Nadbużański Park Krajobrazowy

Walory Ścieżki
Ścieżka prowadzi nas przez kompleks leśny uroczyska Sterdyń, położony w Nadleśnictwie Sokołów na terenie gminy Ceranów. Trasa ścieżki umożliwia poznanie bogactwa przyrodniczego tego terenu. Zróżnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym drzewostany, z bogatą warstwą runa i zamieszkującymi je zwierzętami czynią ścieżkę bardzo interesującą. Ścieżka prowadzi nas przez suche bory sosnowe, jak również podmokłe olsy, wśród których można ujrzeć płochliwego bociana czarnego. Nad przepływającą przez uroczysko Czarną Strugą dostrzeżemy obecność bobrów. Rarytasem jest rezerwat leśny "Sterdyń" z bardzo bogatą szatą roślinną. Możemy też zboczyć z trasy ścieżki i wstąpić do szkółki leśnej. Trasa ścieżki wynosi blisko 10 km, na których ulokowano 9 tablic dydaktycznych. Odpocząć można w szkółce leśnej, gdzie jest również kącik dydaktyczny bądź na końcu ścieżki na leśnym parkingu. Śpiew leśnego ptactwa, zapach żywicy i świeżość wilgotnych fragmentów drzewostanu powodują, że łatwo zapomnieć tu o codzienności i zjednoczyć się z przyrodą. Na trasie trzymajmy się zielonego oznakowania.

Dojazd
Leśniczówka Holendernia położona na trasie Sterdyń – Kielpiniec – to początek ścieżki. Można też wyruszyć w drogę od końca ścieżki czyli od leśnego parkingu na trasie Ceranów – Nur. Na trasę dostać się można autobusem PKS jadącym z Sokołowa Podlaskiego przez Sterdyń do Kiełpińca lub do Ceranowa, bądź też własnym środkiem transportu. Na noc można zatrzymać się w kwaterach agroturystycznych w pobliskim Kiełpińcu czy Chądzyniu.

Przystanek 1. Przebieg trasy ścieżki
Pierwsza tablica pokaże nam przebieg trasy i lokalizację tablic. Przy każdej następnej tablicy będzie mapka z naszym położeniem. Niedaleko przystanku 1 obok starej leśniczówki rośnie pomnikowa sosna wejmutka –warto ją zobaczyć. Udajemy się drogą powiatową w kierunku Kiełpińca, po 250 m za mostkiem na Czarnej Strudze – następny przystanek.

Przystanek 2. Biologia bobra.
Miejsce to upodobała sobie rodzina bobrów. Zapoznamy się tu z biologią tych największych krajowych gryzoni. Tryb ich życia powoduje, że zasłużyły sobie na miano wodnych inżynierów budownictwa. Dzięki objęciu ochroną ich obecność jest widoczna na większości cieków wodnych. Po 150 m ścieżka skręca w lewo do lasu, z tego miejsca jest już niedaleko do alei lipowej w Kiełpińcu. Po blisko 1500 m docieramy do kolejnego przystanku.

Przystanek 3. Zabiegi gospodarcze w lesie
Czeka nas tu krótka lekcja leśnictwa. Będąc w lesie warto wiedzieć jakie zabiegi należy wykonywać, aby drzewostan osiągnął jak najlepsze warunki rozwojowe, a przyszły surowiec drzewny charakteryzował się odpowiednimi parametrami technicznymi. Po przebyciu około 1200 m wkraczamy w drzewostan sosnowo– świerkowy z bogatym podszytem tu w oddziale 119 znajduje się kolejna tablica.

Przystanek 4. Gatunki zwierząt żyjące w lesie
Lasy Nadleśnictwa Sokołów obfitują w zwierzynę. Sprzyja temu zróżnicowanie siedlisk i sąsiedztwo nadbużańskich łąk stanowiących bazę żerową. Jeśli zachowamy ciszę, mamy dużą szansę aby ujrzeć przemykających przez drogę mieszkańców lasu. Po przebyciu 1200 m chętni mogą skręcić w lewo do szkółki leśnej (300m). Można tam odpocząć i zapoznać się z zasadami prowadzenia szkółki leśnej. Uwaga – w dni wolne od pracy szkółka jest zamknięta. W odległości 2 km od poprzedniego znajduje się przystanek 5.

Przystanek 5. Rozwój drzewostanu
Kolejna lekcja dla początkujących leśników. Znajdujemy się przy uprawie sosnowej – następnym etapie kształtowania młodych drzewek po wyjściu ze szkółki. Tu zaczyna się żmudny proces formowania pokroju przyszłego drzewostanu. Po minięciu uprawy poruszamy się 1300 m drogą żwirową i docieramy do przystanku 6.

Przystanek 6. Rezerwat "Sterdyń"
Znajdujemy się na obszarze bardzo cennego rezerwatu leśnego "Sterdyń". Jego powierzchnia wynosi 11,91 ha. Celem jego utworzenia było zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego, z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Wielką rzadkością jest parzydło leśne gatunek typowo górski. Minąwszy rezerwat skręcamy w lewo i cienistą linią oddziałową docieramy do drogi i kierujemy się nią w prawo. Na drodze w odległości 2700 m od poprzedniego mamy przystanek 7.

Przystanek 7. Środowisko wodne.
Pod pięknym wiązem umieszczona jest tablica, która zapozna nas ze środowiskiem wodnym. Obok przepływa Czarna Struga, którą poznaliśmy na początku naszej wyprawy. Ciek wodny to doskonały przykład korytarza ekologicznego i miejsce życia wielu organizmów. Opuszczając brzeg rzeczki mijamy wilgotne siedliska porośnięte olchą. Wiele olch oplecionych jest pędami chmielu, tworząc w drzewostanie namiastkę dżungli. Po przebyciu 1 km docieramy do końca naszej wyprawy, gdzie obok parkingowej wiaty znajduj ą się dwie kolejne tablice.

Przystanek 8. Prezentacja Nadleśnictwa Sokołów
Poznamy tu bliżej gospodarza tego terenu Nadleśnictwo Sokołów. Uroczysko Sterdyń jest jednym z wielu kompleksów położonych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, którymi zarządza Nadleśnictwo Sokołów

Przystanek 9. Poradnik leśnego wędrowca.
Na koniec wędrówki po leśnych ostępach czas na refleksje. Czy zostawiliśmy trasę, tak jakbyśmy chcieli ja zastać? Czy wykorzystaliśmy w pełni czas na obcowanie z przyrodą? Jeśli nie, następnym razem to zmieńmy. Pamiętajmy o zachowaniu w lesie ciszy i spokoju. Starajmy się tak obserwować przyrodę, aby jej nie szkodzić. Las to środowisko życia wielu zwierząt i nasze wspólne dobro, zachowajmy je jak najdłużej.


Uroczysko Sterdyń

Zobacz tę okolicę w maps.google.com

;
Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy