Agroturystyka nad Bugiem - Serpelice, Mierzwice, Mielnik, Bug, Drohiczyn, Janów Podlaski
Facebook

HOME   »   REZERWATY   »   CYPEL
Dr Irena Eris Neometric

Cypel

Rezerwat "Cypel "

Kliknij, aby powiekszyc Projektowany użytek ekologiczny "Cypel" położony jest w połudnowo-wschodniej części gminy Sarnaki blisko wsi Borsuki. Powierzchnia przewidziana do objęcia ochroną wynosi 93,13 ha. Walorami przyrodniczymi tego terenu jest fragment doliny Bugu z dobrze zachowanymi łąkami i starorzeczami oraz murawami psammofilnymi (piaskowymi) zasiedlającymi nadrzeczne wydmy. Charakterystyczną cecha tego terenu jest występowanie pojedynczych krzewów i kęp jałowca pospolitego, zasiedlającego suche i ubogie murawy. Największe powierzchnie zajmują suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska i nieużytki. W starorzeczach występują zbiorowiska wodne i szuwarowe, z chronionym grążelem żółtym Numphar lutea oraz zespołem osoki aloesowatej Hydrocharitetum morsus-ranae. Znaczne powierzchnie w projektowanym użytku ekologicznym zajmują zbiorowiska szuwarwe: głównie szuwar skrzypowy Equisetetum limosi), szuwar szerokopałkowy Typhetum latifaliae oraz fragmenty zespołów oczeretu jeziornego Scirpetum lacustris i tataraku zwyczajnego Acoretum calami. Najmniejszą powierzchnie zajmują zadrzewienia, w których dominuje olsza czarna Alnus glutinosa.

 
Kliknij, aby powiekszycDuże zróżnicowanie ekosystemów i zespołów roślinnych oraz ich dość duże powierzchnie powodują, iż świat zwierzęcy jest równie bogaty i interesujący, szczególnie ciekawa jest awifauna. Starorzecza stwarzają dogodne warunki do życia m.in. rybitwy czarnej Chlidonias niger, która tworzy na osoce aloesowatej dość liczną kolonię lęgową. Poza tym starorzecza jak i podmokłe łąki zasiedlają dość licznie czajki Vanellus vanellus, brodźce krwawodzioby Tringa totanus, bekasy kszyki Gallinago gallinago oraz rycyki Limosa limosa. Z gatunków rzadszych występują tam m.in. wodnik Rallus aquaticus, derkacz Crex crex oraz nieregularnie bąk Bataurus stellaris. W szuwarach skrzypowych gnieżdzi się błotniak łąkowy Circus pygargus, natomiast błotniak stawowy Circus aeruginosus buduje gniazda w szuwarach szerokopałkowych i trzcinowych. Z pozostałych gatunków gnieżdżących się na starorzeczach możemy wymienić łabędzia niemego Cygnus olor, łyskę Fulica atra, kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, cyranke Anas querquedula, płaskonosa Anas clypeta, perkozka Tachybaptus ruficollis oraz rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus. Na pobliskiej skarpie nadrzecznej znajduje się duża kolonia brzegówki Riparia riparia licząca 350 norek. W skarpie tej norki maja też zimorodki, które często polują na starorzeczach. Z gatunków legowych żerujących głównie na pastwiskach, murawach, i łąkach należy wymienić dudka Upupa epops ,gąsiorka Lanius collurio, pliszkę żółtą Motacilla flava, pliszkę siwą Motacilla alba, skowronka polnego Alauda arvensis oraz pokląskwe Saxicola rubetra. Natomiast kos Turdus mreula, drozd śpiewak Turdus philomelos, dzięcioł zielony Picus viridis występuje głównie w niewielkich zadrzewieniach. Duże bogactwo ptaków sprawia, że teren ten jest miejscem częstych polowań jastrzębia Accipiter gentilis oraz krogulca Accipiter nisus. Z gatunków, któreKliknij, aby powiekszycregularnie żerująa ochropu na tym terenie możemy wyróżnić bociana czarnego Ciconia nigra, bociana białego Ciconia ciconia oraz czaple siwą Ardea cinerea. Blisko granic projektowanego użytku ekologicznego (ok. 300m) obserwowano (lipiec 2001) pustułkę Falco tinnunculus oraz rzadką nad Bugiem kanię czarną Milvus migrans. Wczesną wiosną i jesienią podczas przelotów teren przyszłego użytku staje się jeszcze ciekawszy pod względem ornitologicznym. Można tu wtedy obserwować żerujące przed dalsza wędrówką gęsi zbożowe Anser fabalis, gęsi białoczelne Anser albifrons, łęczaki Tringa glareola, samotniki Trings, płaskonosy Anas clypeata, cyranki Anas querquedula, świstuny Anas penelope (których stada liczą często po lilkadziesiąt osobników), oraz żurawie Grus grus.
 

Kliknij, aby powiekszycDuże zróżnicowanie ekosystemów i zespołów roślinnych oraz ich dość duże powierzchnie powodują, iż świat zwierzęcy jest równie bogaty i interesujący, szczególnie ciekawa jest awifauna. Starorzecza stwarzają dogodne warunki do życia m.in. rybitwy czarnej Chlidonias niger, która tworzy na osoce aloesowatej dość liczną kolonię lęgową. Poza tym starorzecza jak i podmokłe łąki zasiedlają dość licznie czajki Vanellus vanellus, brodźce krwawodzioby Tringa totanus, bekasy kszyki Gallinago gallinago oraz rycyki Limosa limosa. Z gatunków rzadszych występują tam m.in. wodnik Rallus aquaticus, derkacz Crex crex oraz nieregularnie bąk Bataurus stellaris. W szuwarach skrzypowych gnieżdzi się błotniak łąkowy Circus pygargus, natomiast błotniak stawowy Circus aeruginosus buduje gniazda w szuwarach szerokopałkowych i trzcinowych. Z pozostałych gatunków gnieżdżących się na starorzeczach możemy wymienić łabędzia niemego Cygnus olor, łyskę Fulica atra, kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, cyranke Anas querquedula, płaskonosa Anas clypeta, perkozka Tachybaptus ruficollis oraz rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus. Na pobliskiej skarpie nadrzecznej znajduje się duża kolonia brzegówki Riparia riparia licząca 350 norek. W skarpie tej norki maja też zimorodki, które często polują na starorzeczach. Z gatunków legowych żerujących głównie na pastwiskach, murawach, i łąkach należy wymienić dudka Upupa epops ,gąsiorka Lanius collurio, pliszkę żółtą Motacilla flava, pliszkę siwą Motacilla alba, skowronka polnego Alauda arvensis oraz pokląskwe Saxicola rubetra. Natomiast kos Turdus mreula, drozd śpiewak Turdus philomelos, dzięcioł zielony Picus viridis występuje głównie w niewielkich zadrzewieniach. Duże bogactwo ptaków sprawia, że teren ten jest miejscem częstych polowań jastrzębia Accipiter gentilis oraz krogulca Accipiter nisus. Z gatunków, które regularnie żerują na tym terenie możemy wyróżnić bociana czarnego Ciconia nigra, bociana białego Ciconia ciconia oraz czaple siwąKliknij, aby powiekszyc Ardea cinerea. Blisko granic projektowanego użytku ekologicznego (ok. 300m) obserwowano (lipiec 2001) pustułkę Falco tinnunculus oraz rzadką nad Bugiem kanię czarną Milvus migrans. Wczesną wiosną i jesienią podczas przelotów teren przyszłego użytku staje się jeszcze ciekawszy pod względem ornitologicznym. Można tu wtedy obserwować żerujące przed dalsza wędrówką gęsi zbożowe Anser fabalis, gęsi białoczelne Anser albifrons, łęczaki Tringa glareola, samotniki Tringa ochropus, płaskonosy Anas clypeata, cyranki Anas querquedula, świstuny Anas penelope (których stada liczą często po lilkadziesiąt osobników), oraz żurawie Grus grus.

 

Kliknij, aby powiekszyc Niestety inne gromady zwierząt poza awifauną są jeszcze słabo poznane. Z obserwacji, przeprowadzonych w lipcu 2001r. wynika, że w granicach przyszłego użytku ekologicznego występuje kilka gatunków płazów: m.in. żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae , ropucha szara Bufo bufo, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina rzekota drzewna Hylla arborea oraz traszka zwyczajna Triturus vulgaris. Z ciekawszych gatunków stwierdzono tu także coraz częściej spotykanego u nas pająka tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi

 
wskazwki dojazdu (N 52.276564943865665, E 23.093780517578125) 


ZNAJDŹ W ZASOBACH NADBUGIEM:  


Zamów online:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.mouton.pl/ODO

Nasze
rekomendacje

Aktualności

Wieczór Białoruski w Drohiczynie (2020-02-07)

Gminny Wieczór Kolęd (2020-01-16)

Wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu” (2019-12-19)

Otwarcie sezonu Morsowego 2019 (2019-11-22)

Rodzinna niedziela w Drohiczynie (2019-11-20)

Dzień Seniora w Wilanowie (2019-11-15)

Społeczność

Kontakt
z nami

Operatorem serwisu nadbugiem.com.pl jest
MOUTON interactive
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

tel.: (0 25) 640 71 63
fax. (0 25) 640 71 64
www.mouton.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
info@nadbugiem.com.pl
lub pod numerem telefonu
+48 25 640 71 63
Fax: +48 25 640 71 64.

Nasi Partnerzy
  KRAINA BUGU
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Nadbużański Park Krajobrazowy
  Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  na wsi
  Artur Tabor
  plener fotograficzny podlaski przelom bugu 2004
  Bocian
  Powit Siemiatycki
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
O Nadbugiem  |  Jak to działa?  |  FAQ  |  Mapa strony  |  Regulamin  |  Cennik  |  Reklama  |  Kontakt created by mouton.pl
Polecamy
sklep.drirenaeris.pl
Sukienki komunijne
Hamaki
Outlet Eris
Kraina Bugu
Julia
Zareklamuj się u nas
Zareklamuj się u nas