Kalinik

Rezerwat "Kalinik"

Kliknij, aby powiekszyc Położony jest na terenie dwóch gmin. Gminy Konstantynów i Janów Podlaski. Walorami projektowaneo rezerwatu są starorzecza Bugu z przyległymi łąkami i fragmentami zadrzewień. Znajdują się tu dobrze zachowane zbiorowiska łęgów nadrzecznych, zespoły wodne i szuwarowe, murawy psammofilne oraz grądy malowniczo położone na stokach wysokich brzegów starego koryta Bugu. Liczna jest grupa chronionych i rzadkich gatunków roślin. Ze względów na zróżnicowanie środowisk, teren ten jest bardzo bogaty pod wzblędem faunistycznym. Z rzadkich gatunków ptaków występują tu m.in.: błotniak łąkowy Circus pygargus , stawowy Circus aeroginosus oraz na przelotach błotniak zbożowy Circus cyaneus . Poza tym sieweczka obrożna Charadrius hiaticula i rzeczna Charadrius dubius , brodziec krwawodzioby Tringa totanus , płaskonos Anas clypeata , pustułka Falco tinnunculus , bekas kszyk Gallinago gallinago , rycyk Limosa limosa , brodziec piskliwy Actitis hypoleucos , rybitwa czarna Chlidonias niger , zimorodek Alcedo atthis i wiele innych. Obserwowano tu wydry i bobry.

 

>>>pokaż mape<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy