Stary Las

Rezerwat "Stary Las "

Kliknij, aby powiekszycRezerwat leśny, położony w gminie Konstantynów, Leśnictwo Konstantynów, Nadleśnictwo Biała, utworzony na powierzchni 5,88 ha (oddz. 56d,i), na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.01.1995r. Przedmiotem ochrony jest dobrze wykształcony grąd Tilio Carpinetum typicum oraz płat fitocenoz nawiązujacych do boru mieszanego. W grądzie dominuje dąb szypułkowy Quercus robur , a w borze sosna zwyczajna Pinus sylvestris w wieku do 130 lat. W warstwie drzew znaczny udział mają: modrzew europejski Larix decidua , grab pospolity Carpinus betulus , jesion wyniosły Fraxinus excelesior , topola osika Populus tremula , lipa drobnolistna Tilia cordata oraz brzoza Betula sp. . W rezerwacie rośnie kilka drzewo charakterze pomnikowym, najczęściej są to dęby szypułkowe. Flora rezerwatu jest stosunkowo uboga. Z gatunków chronionych stwierdzono tu: pazrydło leśne Aruncus dioicus , naparstnicę zwyczajną Digitalis grandiflora , marzankę wonną Galium odoratum , kalinę koralową Viburnum opulus i konwalię majową Convallaria majalis , natomiast z gatunków rzadkich zachyłkę trójkątną Gymnocarpium dryopteris , jaskra kaszubskiego Ranunculus cassubicus , czosnaczka pospolitego Allaria petiolata oraz przymiotno białe Erigeron annuus . Z awifauny na uwgę zasługuje występowanie obok gatunków typowych dla grądów i borów-siniaka Columba oenas , gatunku ściśle związanego ze starym drzewostanami.
 
 
 

>>>pokaż mapę<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy