Bagno Serebryskie

Chełmski Park KrajobrazowyKliknij, aby powiekszyc

Rezerwat został utworzony w 1991 roku, jego powierzchnia wynosi 376,62 ha. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie torfowiska węglanowego będącego cennym i unikatowym ekosystemem w skali kraju. Znaczną powierzchnię rezerwatu zajmują zwarte łany rzadkiej w Polsce rośliny – kłoci wiechowatej oraz zespoły roślinne z turzycą Buxbauma, turzycą Davalla i marzycą rudą. Pośród nich rozrzucone są wysepki z murawami kserotermicznymi. Taka mozaika zbiorowisk torfowiskowych i kserotermicznych jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Wśród chronionych i rzadkich zwierząt można tu spotkać m.in.: wodniczkę, derkacza, błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, dubelta, kropiatkę, zielonkę i żurawia. Przez rezerwat Bagno Serebryskie przebiega trasa ścieżki przyrodniczej wyposażonej w wieżę widokową.

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy