Agroturystyka nad Bugiem - Serpelice, Mierzwice, Mielnik, Bug, Drohiczyn, Janów Podlaski
Facebook

HOME   »   PARKI   »   STRZELECKI PARK KRAJOBRAZOWY
Dr Irena Eris Neometric

Strzelecki Park Krajobrazowy

Kliknij, aby powiększyćStrzelecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 12 026 ha. Położony jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów. Park otoczony jest otuliną o powierzchni 11 486 ha, która w części stanowi wschodnią część Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 
Kliknij, aby powiększyćCelem utworzenia parku jest ochrona zwartego kompleksu Lasów Strzeleckich wraz z fragmentem doliny Bugu. Park charakteryzuje się ubogą rzeźbą terenu. Rozległe równiny niekiedy tylko urozmaicone są przez nieduże pagórki. Najbardziej wyraźną formą tego obszaru jest rozległa dolina Bugu. Rzeka ta posiada charakter naturalny z licznymi zakolami i starorzeczami.
Dominującą formą pokrycia terenu są lasy, które stanowią 62% powierzchni parku. Do pozostałych form użytkowania ziemi należą: grunty orne – 17%, łąki – 11%, pozostałe grunty stanowią 10% powierzchni. Brak jest na tym terenie obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przemysłowych.
 
Kliknij, aby powiększyć Strzelecki Park Krajobrazowy położony jest na terenie dwóch jednostek fizjograficznych. Północna część parku leży w mezoregionie Obniżenia Dubieńskiego, w makroregionie Polesie Wołyńskie. Natomiast południowa część na terenie Wyżyny Zachodniowołyńskiej w mezoregionie Grzędy Horodelskiej. Rzeźba terenu kształtowana była przez procesy akumulacji, głównie typu jeziornego, lodowcowego i rzecznolodowcowego. Dlatego w krajobrazie tego terenu dominują równiny akumulacyjne w niewielkim stopniu przeobrażone przez denudację, rozcięte płytkimi i często niewyraźnymi dolinami rzecznymi. Na szczególną uwagę zasługuje dolina Bugu, która na obszarze Parku największą szerokość osiąga w części północnej. Koryto rzeki wcięte jest na głębokość do 5 m. Bug jest rzeką, która zachowała swój naturalny charakter, tworzy on liczne zakola i starorzecza nazywane tu bużyskami.
 

Kliknij, aby powiększyćNajciekawsze z nich występują pomiędzy Dubienką i Skryhiczynem. Terasa zalewowa charakteryzuje się licznymi owalnymi zagłębieniami bezodpływowymi oraz rowami melioracyjnymi.

Odmienny typ rzeźby terenu występuje w części „leśnej” Parku. Powierzchnia terenu jest tu płaska, z rzadka urozmaicona pagórakami o niewielkiej wysokości względnej. W środkowej części Parku wzdłuż doliny Ubrodownicy występują liczne zagłębienia podłużne, które są prawdopodobnie starymi formami dolin dopływów rzecznych.

 
Tekst dzięki uprzejmości:


wskazwki dojazdu (N 50.96351281288151, E 23.8614501953125)

 


ZNAJDŹ W ZASOBACH NADBUGIEM:  


Zamów online:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.mouton.pl/ODO

Nasze
rekomendacje

Aktualności

Wieczór Białoruski w Drohiczynie (2020-02-07)

Gminny Wieczór Kolęd (2020-01-16)

Wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu” (2019-12-19)

Otwarcie sezonu Morsowego 2019 (2019-11-22)

Rodzinna niedziela w Drohiczynie (2019-11-20)

Dzień Seniora w Wilanowie (2019-11-15)

Społeczność

Kontakt
z nami

Operatorem serwisu nadbugiem.com.pl jest
MOUTON interactive
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

tel.: (0 25) 640 71 63
fax. (0 25) 640 71 64
www.mouton.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
info@nadbugiem.com.pl
lub pod numerem telefonu
+48 25 640 71 63
Fax: +48 25 640 71 64.

Nasi Partnerzy
  KRAINA BUGU
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Nadbużański Park Krajobrazowy
  Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  na wsi
  Artur Tabor
  plener fotograficzny podlaski przelom bugu 2004
  Bocian
  Powit Siemiatycki
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
O Nadbugiem  |  Jak to działa?  |  FAQ  |  Mapa strony  |  Regulamin  |  Cennik  |  Reklama  |  Kontakt created by mouton.pl
Polecamy
sklep.drirenaeris.pl
Sukienki komunijne
Hamaki
Outlet Eris
Kraina Bugu
Julia
Zareklamuj się u nas
Zareklamuj się u nas