Agroturystyka nad Bugiem - Serpelice, Mierzwice, Mielnik, Bug, Drohiczyn, Janów Podlaski
Facebook

HOME   »   REZERWATY   »   TROJAN
Dr Irena Eris Neometric

Trojan

Rezerwat " Trojan "

Kliknij, aby powiekszyc Propozycja utworzenia rezerwatu krajobrazowego Trojan, obejmującego frabment doliny Bugu o powierzchni ok. 280 ha, położonego w gminie Sarnaki została przedstawiona w dokumentacji Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w roku 1993. W roku 1995 została sporządzona "dokumentacja przyrodnicza rezerwatu Trojan", obejmująca obszar o pow. 207,94 ha. W granice rezerwatu wchodzą gruty prywatnych właścicieli, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz grunty administrowane przez Lasy Państwowe (N-ctwo Sarnaki).

 

Kliknij, aby powiekszycTPomimo bogatej awifauny tego rezerwatu,w.w dokumentacja zawiera niemal wyłącznie charakterystykę botaniczną projektowanego rezerwatu. Przedmiotem ochrony jest zachowanie zróżnicowanych zbiorowisk roslinnych odznaczających się wysokim stopniem nauralności oraz bogatej flory i fauny z obecnością wielu gatunków rzadkich i chronionych. Wyróżniono tu 21 zbiorowisk roślinnych w tym wiele wodnych i szuwarowych występujących w starorzeczach. Częściej niż w innych starorzeczach można tu spotkać zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae . Z zespołem tym graniczy często zespół strzałki wodnej i jeżogłówki pojedyńczej Sagittario-Sparganietum emersi . Wypłycone starorzecza zarasta zespół Hydrocharitetum morsus-ranae z dominacją osoki aloesowatej Stratiotes aloides . Na powierzchni wody unoszą się skupienia rzęs, które tworzą zbiorowisko Lemno-Spirodeletum polyrrhizae . Przy brzegach starorzeczy z płytką wodą dominują zbiorowiska szuwarowe, np. szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae , tatarakowy Acoretum calami , mannowy Glycerietum maximae , mozgowy Phalaridetum arundinaceae , trzcinowy Phragmitetum communis oraz szuwar skrzypowy Equisetetum limosi . W jednym ze starorzeczy rosną duże płaty wysokiego szuwaru oczeretowego Sciripetum lacustris . Rozległe obniżenia przy starorzeczach wypełnia zespół wysokich turzyc kępowych Caricetum elatae z dominacją turzycy sztywnej Carex elata .

 

Kliknij, aby powiekszyc Niskie murawy piaskowe porasta barwny zespół Diantho-Armerietum z większym udziałem goździka kropkowanego Dianthus deltoides i przytuli właściwej Galium verum . Na tarasie zalewowym Bugu, na pograniczu muraw piaskowych i zarosli wierzbowych, występuje rzadkie zbiorowisko z lepiężnikiem kutnerowatym Petasites spurius . Trwałe zbiorowisko naturalne, zasiedlające taras zalewowy wzdłuż koryta rzeki, tworzą wikliny nadrzeczne– Salicetum triandro-viminalis , z którymi sąsiaduje najcenniejsze zbiorowisko rezerwatu łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum . W pobliżu gajówki Trojan znajdują się największe płaty olsu porzeczkowego Ribo iger-Alnetum , a wpółnocno-wschodniej części rezerwatu występuje grąd Tilio-Carpinetum z typowo wykształconym runem. Ciekawa i bogata jest także flora rezerwatu. Do najcenniejszych gatunków objętych ochroną ścisłą, zaliczyć można następujące: orlik pospolity Aquilegia vulgaris , parzydło leśne Aruncus dioicus , bluszcz pospolity Hedera helix , wielosił błękitny Polemonium caeruleum , mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus , kosaciec syberyjski Iris sibirica , turówka wonna Hierochloe odorata , podkolan biały Platanthera bifolia i kruszczyk błotny Epipactis palustris . Występujace tu gatunki częściowo chronione, reprezentują: grzybienie białe Numphaea alba , porzeczka czarna Ribes nigrum , pierwiosnka lekarska Primula veris , marzanka wonna Galium odoratum i kacanki piaskowe Helichrysum arenarium .

 

Kliknij, aby powiekszyc Obszar ten, zróżnicowany pod względem morfologicznym, zasiedla także różnorodna awifauna. Doskonale zachowane starorzecza z osoką aloesowatą i zbiorowiskami szuwarowymi, są siedliskiem takich gatunków jak: rybitwa czarna Chlidonias niger , łyska Fulica atra , trzciniak Acrocephalus arundinaceus , potrzos Emberiza schoeniclus , błotniak stawowy Circus aeruginosus , krzyżówka Anas platyrhynchos i inne. Zadrzewienia, łąki oraz łozowiska są dogodnymi środowiskami życia dla rzadkich gatunków ptaków, takich jak: dudek Upupa epops , dzięcioł zielony Picus viridis , kobuz Falco subbuteo , gąsiorek Lanius collurio , srokosz Lanius excubitor , kwiczoł Turdus pilaris , dzięciołek Dendrocopos minor . Na brzegu rzeki i na wyspach stwierdzono występowanie sieweczki rzecznej Charadrius dubius , czajki Vanellus vanellus , zimorodka Alcedo atthis i dziwoni Carpodacus erythrinus . Rozległe łąki sa miejscem żerowania wielu gatunków ptaków drapieżnych, np: orlika krzykliwego Aquila pomarina , błotniaka łąkowego Circus pygargus , pustułki Falco tinnunculus , myszołowa Buteo buteo a także gniazdującego w okolicy bociana czarnego Ciconia niger .

 
Na murawach piaskowych projektowanego rezerwatu występuje rzadki gatunek pająka Styloctetor stativus . Jest to jedyne znane stanowisko tego gatunku w Polsce (Zygadło 1993)
 
 
wskazwki dojazdu (N 52.328944488614006, E 23.016189575195312) 


ZNAJDŹ W ZASOBACH NADBUGIEM:  


Zamów online:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.mouton.pl/ODO

Nasze
rekomendacje

Aktualności

Wieczór Białoruski w Drohiczynie (2020-02-07)

Gminny Wieczór Kolęd (2020-01-16)

Wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu” (2019-12-19)

Otwarcie sezonu Morsowego 2019 (2019-11-22)

Rodzinna niedziela w Drohiczynie (2019-11-20)

Dzień Seniora w Wilanowie (2019-11-15)

Społeczność

Kontakt
z nami

Operatorem serwisu nadbugiem.com.pl jest
MOUTON interactive
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

tel.: (0 25) 640 71 63
fax. (0 25) 640 71 64
www.mouton.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
info@nadbugiem.com.pl
lub pod numerem telefonu
+48 25 640 71 63
Fax: +48 25 640 71 64.

Nasi Partnerzy
  KRAINA BUGU
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Nadbużański Park Krajobrazowy
  Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  na wsi
  Artur Tabor
  plener fotograficzny podlaski przelom bugu 2004
  Bocian
  Powit Siemiatycki
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
O Nadbugiem  |  Jak to działa?  |  FAQ  |  Mapa strony  |  Regulamin  |  Cennik  |  Reklama  |  Kontakt created by mouton.pl
Polecamy
sklep.drirenaeris.pl
Sukienki komunijne
Hamaki
Outlet Eris
Kraina Bugu
Julia
Zareklamuj się u nas
Zareklamuj się u nas