XVI Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2011

 

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 632 27 50, fax 25 644 21 57

Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 343 51 58

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
ul. Czechowska 4, 20-072 Lublin, tel. 81 532 50 39

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 75 31

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa tel./fax 22 659 93 35


XVI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2011” odbył się w dniach 19 – 24 czerwca. Wzięło w nim udział 35 fotografów z Polski i Ukrainy. Jak co roku uczestnicy zakwaterowani byli w „Gościńcu Wygoda”, Pani Barbary Orłoś, znajdującym się na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.

Plenery Fotograficzne „Podlaski Przełom Bugu” odbywają się od 1996 roku. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, a współorganizatorami Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – StowarzyszenieTwórców.

Plenery mają zasięg międzynarodowy, do udziału w nich dotychczas, co roku zapraszanych było około 30 osób. Obok fotografów z Siedlec i Białej Podlaskiej gościliśmy artystów z innych miast Polski, z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Francji i Czech.

Główne cele organizacji plenerów to:

  • – wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii
  • – wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy;
  • – promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich;
  • – zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.


Organizowane od szesnastu lat plenery ,,Podlaski Przełom Bugu’’ należą do najważniejszych imprez tego typu w kraju. Mają one charakter edukacyjny, oprócz codziennego fotografowania i wymiany doświadczeń odbywają się wykłady oraz prezentacje prac uczestników.

Pokazywane w wielu miastach wystawy poplenerowe są znakomitą promocją Regionu Nadbużańskiego. Dotychczas wielokrotnie prezentowano je m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Zamościu, Rzeszowie, Hrubieszowie, Płocku, Lublinie, Ostrowcu Św., Chełmie, Siedlcach i Białej Podlaskiej.

Pragnieniem organizatorów jest wydanie albumu promującego region, zawierającego prace powstałe podczas szesnastu zorganizowanych dotychczas plenerów.

Andrzej Ruciński
Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia i zapraszamy do zapoznania się z całym albumem: pobierz

Szczególne podziękowania dla Pana Andrzeja Rucińskiego za udostępnienie zdjęć i albumu.
 

fot. Krzysztof Miduch
fot. Tadeusz Żaczek
fot. Robert Dejtrowski
fot. Wiesław Kaczmarek
fot. Adam Trochimiuk
fot. Janusz Czarnecki
fot. Piotr Maciuk
fot. Yevheniy Boyarchuk
fot. Zbigniew Tomaszczuk
fot. Zofia Turno
fot. Krzysztof Staniszewski
fot. Adam Krasuski
fot. Mieczysław Wroński
fot. Mieczysław Cybulski
fot. Piotr Jasiczek
fot. Roman Domański
fot. Andrzej Ruciński
fot. Stanisław Orłowski

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy